Taking too long? Close loading screen.

Terma dan Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan Portal Ikriza Invite, serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan dilaman web ini. Sekiranya anda mengakses portal ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang mengikat anda dan merupakan satu perjanjian antara anda sebagai pengguna, agensi-agensi yang mengambil bahagian dan kami, bagi akses dan / atau penggunaan laman web ini.

Terma dan syarat ini akan menggantikan syarat-syarat yang anda terima atau akses menerusi laman web ini sebelumnya. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat semasa ini.

1. MENGENAI KAMI / ABOUT US

Ikriza Invite merupakan perniagaan yang dimiliki oleh IKRIZA ENTERPRISE yang berdaftar di 05-14-07 Lagoon Perdana Apartment, Jalan PJS 9/1A Bandar Sunway, 47500 Petaling Jaya, Selongor. No pendaftaran perniagaan  adalah  002700206-D dan pemilik laman web ikrizainvite.com dan ini dirujuk sebagai laman web rasmi Ikriza Invite

 Perkhidmatan ini menumpukan untuk pelanggan yang ingin membuat kad undangan digital atau e-kad. Ikriza Invite juga menyediakan beberapa perkhidmatan seperti cetakan kad kahwin dan beberapa lagi yang akan ditambah dari semasa ke semasa.

2. LAMAN WEB / WEBSITE

Laman web boleh diakses dan digunakan oleh mana-mana individu atau atau syarikat, warganegara Malaysia atau warga asing. Laman web boleh diakses tanpa perlu mendaftar dan pembayaran juga boleh dibuat terus.Pelanggan haruslah memberikan maklumat yang benar bagi mengelakkan sebarang kesulitan di masa akan datang.

3. HAK CIPTA / COPYRIGHT

Semua maklumat, gambar, dan video di laman web adalah 100% HAK MILIK Ikriza Invite. Sebarang muat turun atau penggunaan maklumat, gambar, dan video untuk kepentingan peribadi adalah dilarang kecuali jika anda memiliki kebenaran dari Ikriza Invite.

Walau bagaimanapun, anda dibenarkan untuk [email protected] maklumat, gambar dan video ke  mana-mana media social anda tanpa perlu meminta kebenaran pihak Ikriza Invite.

4. HARGA DAN PENGHANTARAN / PRICE & SHIPPING

Ikriza Invite menawarkan Kad Undangan Digital dengan dua pakej iaitu Pakej Simple(RM35) dan Pakej Luxury(RM65) dan beberapa Add-on seperti Kad Kahwin (printed) yang bermula dari harga RM65.

Penghantaran akan dibuat jika pelanggan membuat tempahan Add-on seperti kad kahwin (printed) melaui POS LAJU.

Harga Penghantaran adalah PERCUMA seluruh Malaysia.

Proses Penghantaran akan mengambil masa 7 hingga 9 hari bekerja tidak termasuk Sabtu, Ahad dan Cuti Umum.

5. POLISI BAYARAN BALIK / REFUND POLICY

Pelanggan boleh membuat pembatalan dan duit akan dipulangkan sepenuhnya sebelum pihak Ikriza Invite menyiapkan Kad Undangan Digital atau sebelum 24 jam pembayaran dibuat.

Tempoh pemulangan adalah dalam 7 hari bekerja tidak termasuk Sabtu, Ahad dan Cuti Umum

Pemulangan TIDAK akan diberikan jika pelanggan membuat pembatalan selepas seperti yang dimaklumkan di atas.

6. PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN / SERVICE MODIFICATION

Ikriza Invite berhak pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau tetap, perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Ikriza Invite tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

7. HAK DAN TANGGUNG JAWAB / RIGH & RESPONSIBILITY

Ikriza Invite mempunyai hak untuk menjalankan atau membatalkan sebarang promosi pemasaran pada bila – bila masa tanpa memaklumkan kepada pelanggan.

Ikriza Invite tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pelanggan sendiri.

8. PERUNTUKAN / GENERAL

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambil kira dalam tafsiran syarat-syarat ini. Jika mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di bawah undang-undang semasa atau akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah tidak pernah terdiri daripada sebahagian Terma dan Syarat dan peruntukan-peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini akan kekal dengan kuat kuasa penuh dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah