Taking too long? Close loading screen.

Dasar Privasi

1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Data peribadi yang kami kumpulkan dan proses mungkin merangkumi maklumat-maklumat berikut:-

 • Kami boleh mengumpul data peribadi terus daripada anda seperti email dan nombor telefon.
 • Data peribadi yang kami kumpulkan dan proses mungkin merangkumi maklumat-maklumat berikut:-
 • Maklumat untuk dihubungi seperti nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel.
 • sejarah pembayaran dan pembiayaan dan Sebarang maklumat lain yang relevan kepada Produk

2. MEMPROSES DATA PERIBADI

Data peribadi boleh diproses oleh kami dan/atau ejen sah untuk tujuan berikut:-

 • untuk berkomunikasi dengan anda.
 • untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda termasuk perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana anak syarikat kami.
 • untuk memproses transaksi pembayaran.
 • untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda serta menyelesaikan pertikaian secara am.
 • untuk menguruskan pembabitan anda dalam sebarang peraduan dan/atau sebarang kempen.
 • untuk melaksanakan aktiviti dalaman.
 • untuk melakukan kaji selidik pasaran dan analisis trend bagi meningkatkan produk dan perkhidmatan kami.
 • untuk memenuhi keperluan pihak berwajib/keperluan perundangan/undang-undang yang termaktub.
 • untuk sebarang tujuan seperti dinyatakan dalam Terma dan Syarat Am Produk dan jika berkaitan, Terma dan Syarat Kempen.

3. PENYIMPANAN DATA PERIBADI

Kami akan hanya menyimpan data peribadi anda sepanjang tempoh kami menyediakan perkhidmatan kepada anda, memenuhi keperluan peraturan dan perundangan, dan memenuhi keperluan dalaman Bank. Jika data peribadi anda tidak lagi memenuhi mana-mana keperluan di atas, kami akan memusnahkan dan memadamkan secara kekal data peribadi anda.

4. PERLINDUNGAN DATA

Kami komited dalam memastikan keselamatan data peribadi anda. Bagi mengelak akses dan tanpa kebenaran, kami sudah melaksanakan kaedah pencegahan fizikal, elektronik, dan prosedur pengesahan yang bersesuaian bagi melindungi dan memastikan keselamatan data peribadi yang dikumpulkan daripada anda dan/atau daripada sumber lain.

5. AKSES / PEMBETULAN / KEMASKINIAN DATA PERIBADI

Kami komited untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami dapati daripada anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Sila hubungi kami jika terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami pegang adalah tidak tepat, tidak lengkap atau bukan yang terkini.

Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda. Jika anda ingin mengakses data peribadi anda, sila hubungi kami. Kami mungkin mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda.

6. PERUBAHAN PADA NOTIS PRIVASI

Kami mungkin mengemaskini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan ketara pada Notis Privasi ini, kami akan memberitahu anda  dengan memaparkan notis tentang perubahan tersebut di laman web kami atau menghantar pemberitahuan kepada anda secara terus. Semak semula Privasi Notis ini dari masa ke semasa supaya anda sentiasa maklum tentang cara kami melindungi maklumat anda.